சுரங்கம்

உத்தரப்பிரதேசத்தின் இரு இடங்களில் 3,350 டன் தங்கச் சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என அம்மாநில சுரங்கத்துறை இயக்குநரக அதிகாரி கே.கே.ராய் தெரிவித்துள்ளார். படங்கள்: இணையம்

உத்தரப்பிரதேசத்தின் இரு இடங்களில் 3,350 டன் தங்கச் சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என அம்மாநில சுரங்கத்துறை இயக்குநரக அதிகாரி கே.கே.ராய் தெரிவித்துள்ளார். படங்கள்: இணையம்

இந்தியாவில் 2 புதிய தங்கச் சுரங்கங்கள் கண்டுபிடிப்பு; அங்கு 3,350 டன் தங்கம் இருப்பதாகத் தகவல்

உத்தரப்பிரதேசத்தின் இரு இடங்களில் 3,350 டன் தங்கச் சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் கையிருப்புத் தங்கத்தின் அளவை விட 5 மடங்கு...