கோழி

பொரித்த கோழியைப் பயணி ஒருவர் பேருந்தில் கொண்டு சென்றதற்காக ஓட்டுநரிடமிருந்து திட்டு வாங்கினார்.
பாசிர் ரிஸ் பூங்காவில் சுற்றிக்கொண்டிருந்த கோழி ஒன்றைக் ஆடவர் ஒருவர் கொன்றதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
மலேசியா ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் கோழி ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. சந்தை நிலைக்கு ஏற்ப கோழி, கோழி முட்டைகளுக்கான விலைகளை நிர்ணயிக்கும் ...
சீனாவில் 1,100 கோழிகளைப் பயப்பட வைத்துக் கொன்ற ஆடவருக்கு 6 மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பழிவாங்கும் நோக்கில் ஆடவர் அந்தக் குற்றத்தைச் ...
கோழியின் செல்லிலிருந்து செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் கோழி இறைச்சித் துண்டுகளை சிங்கப்பூர் உணவகங்களில் விரைவில் சுவைக்கலாம். Eat Just எனும் கலிஃபோர்னிய ...