ஆட்குறைப்பு

கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

எஸ்ஐஏ பயிற்சி ஊழியர்களில் பாதிப் பேருக்கு வேலை பாதிப்பு

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் பயிற்சியில் இருக்கும் பாதிக்கு மேற்பட்ட விமானிகள், சிப்பந்திகளை வெளியேற்றுகிறது.  இவர்களில் அடிப்படைப்...

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் இரண்டாம் காலாண்டில் 8,130 பேர் ஆட்குறைப்பு

இவ்வாண்டின் முதல் காலாண்டை ஒப்புநோக்க, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான இரண்டாம் காலாண்டில் ஆட்குறைப்பு செய்யப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கிற்கும்...

கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஆட்குறைப்புக்கு ஆளானோருக்கு புதிய வேலை கிடைக்க உதவி

  ஆட்குறைப்பால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ள ஆயிரக்கணக்கான சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ) ஊழியர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க உதவி வழங்கப்படும் என்று...

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் குழுமம் சுமார் 2,400 பேரை ஆட்குறைப்பு செய்கிறது. இது பற்றி மெய்நிகர் கூட்டம் வழி இன்று ஊழியர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.  படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் குழுமம் சுமார் 2,400 பேரை ஆட்குறைப்பு செய்கிறது. இது பற்றி மெய்நிகர் கூட்டம் வழி இன்று ஊழியர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஊழியர்களைக் குறைக்கிறது சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் குழுமம்: 2,400 பேர் பாதிப்பு

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் குழுமம் சுமார் 2,400 பேரை ஆட்குறைப்பு செய்கிறது. இது பற்றி மெய்நிகர் கூட்டம் வழி இன்று ஊழியர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது....

வெளிநாட்டு ஊழியர் ஆட்குறைப்பு உட்பட முஸ்தஃபா சென்டரின் செலவு குறைப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்த மனிதவள அமைச்சு, அது நியாயமான முறையில் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வெளிநாட்டு ஊழியர் ஆட்குறைப்பு உட்பட முஸ்தஃபா சென்டரின் செலவு குறைப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்த மனிதவள அமைச்சு, அது நியாயமான முறையில் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மனிதவள அமைச்சு: முஸ்தஃபா சென்டரின் செலவு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் நியாயமானவை

வெளிநாட்டு ஊழியர் ஆட்குறைப்பு உட்பட முஸ்தஃபா சென்டரின் செலவு குறைப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்த மனிதவள அமைச்சு, அது நியாயமான முறையில் நடைமுறைப்...