ஆசியா

கிருமித்தொற்று பாதிப்பு இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்படுவோருடன் 500,000க்கும் மேற்பட்டோர் தொடர்பில் இருந்திருக்கலாம் என்றும் அவர்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கலாம் என்றும் இந்தோனீசியா தெரிவித்துள்ளது. படம்: இபிஏ

கிருமித்தொற்று பாதிப்பு இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்படுவோருடன் 500,000க்கும் மேற்பட்டோர் தொடர்பில் இருந்திருக்கலாம் என்றும் அவர்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கலாம் என்றும் இந்தோனீசியா தெரிவித்துள்ளது. படம்: இபிஏ

கிருமித்தொற்றின் இரண்டாம் அலையை எதிர்கொள்ளும் ஆசிய நாடுகள்; நடவடிக்கைகள் தீவிரம்

வெளிநாடுகளிலிருந்து திரும்புவோர் மூலம் கொரோனா கிருமித்தொற்று பரவல் அதிகரிப்பை எதிர்கொள்ளும் நாடுகள், தொழில்நுட்பம் பொதிந்த மணிக்கட்டு பட்டைகளை...

  •