வயது

சிங்கப்பூரில் 100 வயதை எட்டியவர்களில் ஒருவர் திரு காசிம் சுல்தான் (வலது). கடந்த மாதம் 20ஆம் தேதி தமது 100வது பிறந்தநாளை இவர் கொண்டாடினார்.

சிங்கப்பூரில் 100 வயதை எட்டியவர்களில் ஒருவர் திரு காசிம் சுல்தான் (வலது). கடந்த மாதம் 20ஆம் தேதி தமது 100வது பிறந்தநாளை இவர் கொண்டாடினார்.

சிங்கப்பூரில் 100 வயதைக் கடந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பானது

சிங்கப்பூரில் 100 வயது மற்றும் அதற்கும் மேல் வயதுடையவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 700 பேர்...

கொரோனா கிருமி எல்லா வயதினரையும் தாக்கும் என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் காட்டுகின்றன. படம்: ஏஎஃப்பி

கொரோனா கிருமி எல்லா வயதினரையும் தாக்கும் என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் காட்டுகின்றன. படம்: ஏஎஃப்பி

இளையர்களையும் விடாது: உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை

கொரோனா கிருமி இளையர்களையும் தொற்றும் என்பதால் அவர்கள் மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. ஆதலால், அவர்கள்...