பாலர்பள்ளி

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இரு பிள்ளைகளுக்கு கொவிட்-19 நோய்த்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சுவா சூ காங்கில் செயல்பட்டு வரும் பிசிஎஃப் ...
சிங்கப்பூரில் புதிதாக 52 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது இன்று (மார்ச் 26) உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் 28 பேர் ...
பிடோக் நார்த்தில் உள்ள ஃபெங்ஷான் பிசிஎஃப் ஸ்பார்க்கல்டோட்ஸ் பாலர்பள்ளியில் பலருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து, மக்கள் செயல் கட்சி ...
‘பிசிஎஃப் ஸ்பார்க்கல்டோட்ஸ்’ பாலர்பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது நேற்று (மார்ச் 23) உறுதிசெய்யப்பட்டது. இதைத் ...