வனவிலங்கு

இந்த ஆண்டின் பள்ளி விடுமுறைக் காலத்தின்போது, மே 24 முதல் செப்டம்பர் 8 வரை, சிங்கப்பூர் விலங்கியல் தோட்டம், மண்டாய் வனவிலங்குக் காப்பகம் போன்றவற்றில் அனைவரும் ஈடுபடும் வகையில் பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன. 
மும்பை: இந்தியாவின் மும்பை நகரில் தரையிறங்கிய பயணிகள் விமானம் ஒன்று வானில் பூநாரைகள் மீது மோதியது. இருப்பினும், அது பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்கியதாக வனவிலங்கு நிபுணர்களும், ஊடகவியலாளர்களும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ஐந்தாண்டுகளில் 20 சைபீரியப் புலிகள் உயிரிழந்ததாக எழுந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து கிழக்கு சீனாவில் உள்ள வனவிலங்கு பூங்கா ஒன்று விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
கோத்தா கினபாலு: வனவிலங்குகளையும் இந்த வெப்பகாலம் விட்டுவைப்பதாக இல்லை.
சாம்ராஜ் நகர்: கர்நாடகாவில் உள்ள பண்டிப்பூர், நாகரஹொளே, பிலிகிரிரங்கா, பத்ரா, காளி ஆகிய ஐந்து புலிகள் காப்பகங்களை நிர்வகிக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு தமிழ் ஐஎப்எஸ் அதிகாரியான ரமேஷ் குமாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.