பிசிஎஃப்

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இரு பிள்ளைகளுக்கு கொவிட்-19 நோய்த்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சுவா சூ காங்கில் செயல்பட்டு வரும் பிசிஎஃப் ...
பிடோக் நார்த்தில் உள்ள ஃபெங்ஷான் பிசிஎஃப் ஸ்பார்க்கல்டோட்ஸ் பாலர்பள்ளியில் பலருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து, மக்கள் செயல் கட்சி ...