வேலைகள்

மக்கள் செயல் கட்சி இன்று காலை ஏற்பாடு செய்த மெய்நிகர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் திரு சான் சுன் சிங் (நடுவில்), என்டியுசி தலைமைச் செயலாளரும் பிரதமர் அலுவலக அமைச்சருமான திரு இங் சீ மெங் (இடது), சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ ஆகியோர் பங்கேற்றுப் பேசினர். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

மக்கள் செயல் கட்சி இன்று காலை ஏற்பாடு செய்த மெய்நிகர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் திரு சான் சுன் சிங் (நடுவில்), என்டியுசி தலைமைச் செயலாளரும் பிரதமர் அலுவலக அமைச்சருமான திரு இங் சீ மெங் (இடது), சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ ஆகியோர் பங்கேற்றுப் பேசினர். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

‘பொருளியல், வேலைகள், சமூக ஆதரவில் அதிக கவனம்’

பொருளியல் ரீதியாக அடுத்த ஆறு முதல் 12 மாதங்கள் சிங்கப்பூருக்குச் சிரமமானதாக இருக்கும் என்றும் ஆயினும் செய்ய வேண்டியவை குறித்து அரசாங்கம் தெளிவாக...

விரைவில் பணிக்குத் திரும்ப வேண்டிய தேவையில் இருப்போருக்கு உதவ இந்தப் பணிகள் உடனடியாக தேவைப்படும் என்று மனிதவள அமைச்சர் ஜோசபின் டியோ நேற்று (மார்ச் 27) தெரிவித்தார். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

விரைவில் பணிக்குத் திரும்ப வேண்டிய தேவையில் இருப்போருக்கு உதவ இந்தப் பணிகள் உடனடியாக தேவைப்படும் என்று மனிதவள அமைச்சர் ஜோசபின் டியோ நேற்று (மார்ச் 27) தெரிவித்தார். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

‘சிங்கப்பூரில் 10,000 வேலைகள் வரை உருவாக்கப்படுகின்றன’

தகவல்தொடர்பு தொழில்நுட்பம், துப்புரவு, தளவாடங்கள், பொதுத்துறை போன்ற பிரிவுகளில் SGUnited Jobs முயற்சியின் வழியாக 10,000 வேலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன....