வீட்டிலிருந்து வேலை

கொவிட்-19 தொற்று உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு ஏழு நாள்களுக்கு முன்னர் ஊழியர்கள் வேலையிடத்தில் இருந்திருந்தால், அந்த நிறுவனத்தில் அனைத்து ஊழியர்களும் 14 ...
வேலையிடங்களில் வரும் புதன்கிழமையிலிருந்து சமூக ஒன்றுகூடல்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது. ஊழியர்களுக்கு கொவிட்-19 தொற்று கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை ...
சிங்கப்பூரில் நடப்பில் உள்ள கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள், வரும் திங்கட்கிழமையிலிருந்து (ஜூன் 14) இரு கட்டங்களாக தளர்த்தப்படவிருப்பதாக இன்று ...
அலுவலக தொலைபேசி அழைப்புகளின்போது பிள்ளைகள் சத்தம் போட்டதால், வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாகக் கூறும் கலிஃபோர்னியாவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தாம் ...
சுமார் 90 நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 9,000 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் பத்தில் ஒன்பது பேர் தொடர்ந்து வீட்டில் இருந்து வேலை செய்ய விரும்புவதாகத் ...