வெயில் காலம்

ஜெனிவா: 2020ஆம் ஆண்டு, ஆசியாவுக்கு ஆக வெப்பமான ஆண்டாக இருந்ததாக ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 26) தெரிவித்துள்ளது. ஆசிய ...
கொவிட்-19க்கு காரணமான Novel Coronavirus SARS CoV-2 கிருமி பற்றிய அண்மைய ஆய்வில், வேகமாகப் பரவக்கூடிய இந்த கிருமியானது, கிட்டத்தட்ட நீரின் கொதிநிலை ...