கட்டுமானத் தளம்

பூன்லேயில் உள்ள கட்டுமானத் தளம் ஒன்றில் நான்கு மாடி உயரத்திலிருந்து நேற்று திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 15) கீழே விழுந்த வெளிநாட்டு ஊழியர் ஒருவர் ...
தரையிலிருந்து 70 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்தவாறு பாரந்தூக்கியில் பணியாற்றிக்கொண்டு இருந்த ஊழியர் ஒருவருக்குக் காலில் காயம் ஏற்பட்டது. அதையடுத்து, ...
கட்டுமானத் தளம் ஒன்றில் இருந்த சிமேண்ட் வாகனத்தின் அடியில் 37 வயது ஆடவர் ஒருவர் சிக்கிக்கொண்டார். அவர் சம்பவ இடத்திலேயே மாண்டார். பிடோக் ‘ஆக்டிவ்எஸ்ஜி...
கொவிட்-19க்கு எதிராக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதோர் இம்மாதம் 16ஆம் தேதியிலிருந்து கட்டுமானத் தளங்களில் இருக்கும்போது, தாங்கள் தடுப்பூசி ...
துவாஸ் வட்டாரத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் கிடங்கு ஒன்றின் கட்டு மானத் தளத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை ஆடவர் ஒருவர் மாண்டு கிடந்தார். அவர் தவறி விழுந்து ...