கை கழுவ

சோப்பில் அழியக்கூடிய தன்மை கொண்ட கொரோனா கிருமிப் பரவலிலிருந்து காத்துக்கொள்ள, அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கைகழுவ வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த ஆய்வு முடிவு அதிா்ச்சியளிப்பதாக உள்ளது. படம்: EYEB

சோப்பில் அழியக்கூடிய தன்மை கொண்ட கொரோனா கிருமிப் பரவலிலிருந்து காத்துக்கொள்ள, அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கைகழுவ வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த ஆய்வு முடிவு அதிா்ச்சியளிப்பதாக உள்ளது. படம்: EYEB

 'இந்தியாவில் முறையாக கை கழுவ வசதி இல்லாத நிலையில் 5 கோடி மக்கள்'

இந்தியாவில் முறையாக கை கழுவுவதற்கான சோப்பு, தூய்மையான தண்ணீா் போன்ற வசதிகள் இல்லாத நிலையில் 50 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் இருப்பதாக ஆய்வு ஒன்றில்...