விலங்கியல் தோட்டம்

ஒசாகா: ஜப்பானில் உள்ள விலங்கியல் தோட்டம் ஒன்றில் ஆண் என நினைக்கப்பட்ட 12 வயது நீர்யானை பெண் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
கான்சஸ்: அமெரிக்காவின் கென்சஸ் மாநிலத்தில் உள்ள விலங்கியல் தோட்டத்தில் சாவிக் கொத்தை விழுங்கிய நெருப்புக்கோழி மடிந்தது.
பார்ப்பதற்கு அடி என்ற மனிதக் குரங்கு நடனமாடுவதுபோல் தோன்றும்.
பிலிபிட் (உத்தரப் பிரதேசம்): புலியிடமிருந்து தன்னுயிரைக் காத்துக்கொள்ள கரடி ஒன்று தப்பியோடும் காணொளி இணையத்தில் பரவலாகி வருகிறது.
நைஜீரியப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விலங்குப் பராமரிப்பாளர் ஒருவரை, கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளாக அவர் வளர்த்த ஒரு சிங்கமே கொன்றது.