மே தினம்

இந்த ஆண்டின் மே தின விருதுகளில், தொழிற்சங்கவாதிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஆக உயரிய விருதான ‘தொழிலாளர் தோழர்’ எனப்படும் Comrade of Labour (Star) (Bar), விருது நேற்று (மே  22) திரு கார்த்திகேயன் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு வழங்கப்பட்டது. படம்: என்டியுசி

இந்த ஆண்டின் மே தின விருதுகளில், தொழிற்சங்கவாதிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஆக உயரிய விருதான ‘தொழிலாளர் தோழர்’ எனப்படும் Comrade of Labour (Star) (Bar), விருது நேற்று (மே  22) திரு கார்த்திகேயன் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு வழங்கப்பட்டது. படம்: என்டியுசி

மே தின விருதுகள் அறிவிப்பு: ‘தொழிலாளர் தோழர்’ உட்பட 105 விருதுகள்

1986. சிங்கப்பூர் பொருளியல் மீட்சிக்காக போராடிக்கொண்டிருந்த காலம்.  ஊழியர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை (போனஸ்), ஊதிய உயர்வு போன்றவற்றைக் கொடுக்க இயலாது...