ராஜு

மருத்துவமனை ஊழியர்களிடமிருந்து மகிழ்ச்சியுடன் விடைபெற்ற திரு ராஜு, முதலில் கொஞ்சம் இறைச்சி குழம்பு சாப்பிட விரும்புவதாகக் கூறினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மருத்துவமனை ஊழியர்களிடமிருந்து மகிழ்ச்சியுடன் விடைபெற்ற திரு ராஜு, முதலில் கொஞ்சம் இறைச்சி குழம்பு சாப்பிட விரும்புவதாகக் கூறினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

(காணொளி) மரண வாயிலை சிலமுறை எட்டிப்பார்த்த பங்ளாதேஷ் ஊழியர் குணமடைந்து மருத்துவமனையில் இருந்து கிளம்பினார்

மரண வாயிலை சிலமுறை எட்டிப் பார்த்து, நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பிறகு கொவிட்-19லிருந்து விடுபட்டிருக்கிறார் சிங்கப்பூரின் 42வது கொவிட்-19 சம்பவம் என்று...

சுமார் 10 ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூரில் பணியாற்றி வந்த திரு ராஜு, விரைவில் தாயகம் திரும்பி குடும்பத்தாரைப் பார்க்க இருப்பதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார். படங்கள்: வெளிநாட்டு ஊழியர் நிலையத்தின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்

சுமார் 10 ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூரில் பணியாற்றி வந்த திரு ராஜு, விரைவில் தாயகம் திரும்பி குடும்பத்தாரைப் பார்க்க இருப்பதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார். படங்கள்: வெளிநாட்டு ஊழியர் நிலையத்தின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்

சிங்கப்பூரிலிருந்து விரைவில் ஊர் திரும்ப நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர் ராஜு

சிங்கப்பூரின் 42வது கொவிட்-19 சம்பவம் என்று பரவலாக அறியப்படும் திரு ராஜு சர்க்கார் கடந்த பிப்ரவரி மாத மத்தியில் கிருமித்தொற்று கண்டு மருத்துவமனையில்...