அந்நிய முதலீடு

17 தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது புதிய முதலீட்டு திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் தொடங்க உள்ளதாக நேற்று ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. படம்: ஊடகம்

17 தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது புதிய முதலீட்டு திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் தொடங்க உள்ளதாக நேற்று ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. படம்: ஊடகம்

தமிழக அரசுடன் 17 வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம்

சென்னை: தமிழகத்தில் 17 வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க காட்டியுள்ள ஆர்வத்தால் சுமார் 47,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று தமிழக...