தர்மன் சண்முகரத்னம்

அர­சாங்­கம் ஆற்­ற­லில்­தான் கவ­னம் செலுத்­து­கிறது. சமத்­து­வத்தை சாதிப்­ப­தில் அது கவ­னம் செலுத்­துவதில்லை என்­பவை போன்ற அர்த்­த­மில்­லாத வாதங்­க­ளைத் தவிர்த்­துக்­கொள்ள வேண்­டும் என்று பேரா­சி­ரி­யர் ஜேமஸ் லிம்­முக்கு (வலது) மூத்த அமைச்சர் தர்­மன் சண்முகரத்னம் (இடது) அறி­வுரை கூறி­னார். படங்கள்: GOV.SG

அர­சாங்­கம் ஆற்­ற­லில்­தான் கவ­னம் செலுத்­து­கிறது. சமத்­து­வத்தை சாதிப்­ப­தில் அது கவ­னம் செலுத்­துவதில்லை என்­பவை போன்ற அர்த்­த­மில்­லாத வாதங்­க­ளைத் தவிர்த்­துக்­கொள்ள வேண்­டும் என்று பேரா­சி­ரி­யர் ஜேமஸ் லிம்­முக்கு (வலது) மூத்த அமைச்சர் தர்­மன் சண்முகரத்னம் (இடது) அறி­வுரை கூறி­னார். படங்கள்: GOV.SG

‘கருணையைப் பொறுத்தவரை யாருக்கும் ஏகபோக உரிமை இல்லை’

கரு­ணை­யைப் பொறுத்­த ­வ­ரை­யில் தனக்கு ஏக­போக உரிமை இருக்­கிறது என்று யாருமே அனுமானித்துக்­ கொள்­ளக் கூடாது...

ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் ஊழியரும் மேம்பட்ட திறன், சம்பளம் என்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ‘நகரும் படிக்கட்டு’ மேல் இருக்க வேண்டும் என்று மூத்த அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரத்னம் கூறியுள்ளார். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் ஊழியரும் மேம்பட்ட திறன், சம்பளம் என்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ‘நகரும் படிக்கட்டு’ மேல் இருக்க வேண்டும் என்று மூத்த அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரத்னம் கூறியுள்ளார். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

மூத்த அமைச்சர் தர்மன்: ஆற்றலும் வருமானமும் தொடர்ந்து உயரவேண்டும்

ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் ஊழியரும் மேம்பட்ட திறன், சம்பளம் என்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ‘நகரும் படிக்கட்டு’ மேல் இருக்க வேண்டும் என்று...

 நடுத்தர வயது, முதிர்ச்சியடைந்த சிங்கப்பூர் ஊழியர்களுக்கு உதவ  ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தேவைப்படுவதாக திரு தர்மன் சொன்னார். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

நடுத்தர வயது, முதிர்ச்சியடைந்த சிங்கப்பூர் ஊழியர்களுக்கு உதவ  ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தேவைப்படுவதாக திரு தர்மன் சொன்னார். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

நடுத்தர வயது, மூத்த ஊழியர்களைப் பணிக்கு அமர்த்தும் முதலாளிகளுக்கு ஆதரவு

நடுத்தர வயது மற்றும் மூத்த சிங்கப்பூரர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் முதலாளிகள், அரசாங்கத்திடமிருந்து கூடுதல் ஆதரவைப் பெறுவர் என்று மூத்த அமைச்சர் தர்மன்...