காட்டுப்பன்றி

லோரோங் ஹாலுஸ் பகுதியில் வாழும் காட்டுப்பன்றிகளுக்கு உணவளித்ததாக 19 பேர் அபராதத்தை எதிர்நோக்குகின்றனர். இவர்களில் 20 முதல் 51 வயதுக்குட்பட்ட எட்டுப் ...
ஜோகூர் பாருவின் ஜாலான் தஞ்சுங் மசாயில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் சட்டவிரோதமாக உடும்பு, காட்டுப் பன்றி ஆகியவற்றின் இறைச்சி உணவுகள் விற்கப்பட்டதை அதிகாரிகள் ...
செங்காங் எம்ஆர்டி நிலைய வாசலில் ஆடவர் ஒருவரை வழிமறித்த காட்டுப் பன்றி ஒன்று, எம்ஆர்டி நிலையத்தின் கண்ணாடி கதவு ஒன்றை முட்டித் தள்ளியதைக் காட்டும் ...