காட்டுப்பன்றி

கடையில் பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்குகளின் இறைச்சி இருக்கிறதா என்பதை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். படம்: பெர்னாமா

கடையில் பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்குகளின் இறைச்சி இருக்கிறதா என்பதை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். படம்: பெர்னாமா

ஜோகூர் பாரு உணவகத்தில் உடும்பு, காட்டுப் பன்றி இறைச்சி விற்பனை

ஜோகூர் பாருவின் ஜாலான் தஞ்சுங் மசாயில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் சட்டவிரோதமாக உடும்பு, காட்டுப் பன்றி ஆகியவற்றின் இறைச்சி உணவுகள் விற்கப்பட்டதை...

இன்று காலை செங்காங் எம்ஆர்டி நிலையத்தின் ஒரு கண்ணாடிக் கதவு பயன்பாட்டுக்கு இல்லாதபடி வேலியிடப்பட்டிருந்தது. நன்றி: மதர்ஷிப் செய்தி இணையப் பக்கம்

இன்று காலை செங்காங் எம்ஆர்டி நிலையத்தின் ஒரு கண்ணாடிக் கதவு பயன்பாட்டுக்கு இல்லாதபடி வேலியிடப்பட்டிருந்தது. நன்றி: மதர்ஷிப் செய்தி இணையப் பக்கம்

(காணொளிகள்) செங்காங் எம்ஆர்டி நிலைய கண்ணாடிக் கதவை மோதிய காட்டுப்பன்றி

செங்காங் எம்ஆர்டி நிலைய வாசலில் ஆடவர் ஒருவரை வழிமறித்த காட்டுப் பன்றி ஒன்று, எம்ஆர்டி நிலையத்தின் கண்ணாடி கதவு ஒன்றை முட்டித் தள்ளியதைக் காட்டும்...