தந்தையர் தினம்

தந்தையர் தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் லீ தமது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் லீ, தந்தையர் நமது ஆதரவான தூண்கள் என்று குறிப்பிட்டார். படம்: MCI

தந்தையர் தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் லீ தமது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் லீ, தந்தையர் நமது ஆதரவான தூண்கள் என்று குறிப்பிட்டார். படம்: MCI

பிரதமர் லீ வாழ்த்து: தந்தையர் நமது தூண்கள்

தந்தையர் நமது ஆதரவான தூண்கள் என்றும் அவர்கள் தனிப்பட்ட அளவில் எந்த ஒரு சிரமத்தை எதிர்நோக்கினாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் திடமான முகத்துடன் தங்களுடைய...