லீ சியன் யாங்

வேட்பு மனு தாக்கல் நிலையங்களில் ஒன்றாக இருந்த பெண்டமியர் தொடக்கப் பள்ளிக்கு அருகில் இருந்த கோப்பிக் கடையில் இன்று காலை சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி ஆதரவாளர்களுடன் திரு லீ சியன் யாங் காணப்பட்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வேட்பு மனு தாக்கல் நிலையங்களில் ஒன்றாக இருந்த பெண்டமியர் தொடக்கப் பள்ளிக்கு அருகில் இருந்த கோப்பிக் கடையில் இன்று காலை சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி ஆதரவாளர்களுடன் திரு லீ சியன் யாங் காணப்பட்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

லீ சியன் யாங் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை

சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் உறுப்பினரான திரு லீ சியன் யாங், இன்று காலை வேட்பு மனு தாக்கல் நிலையத்துக்கு அருகில் கட்சியின் வேட்பாளர்கள்,...

 தியோங் பாரு ஈரச்சந்தையில் கட்சியின் உறுப்பினர் அட்டையை திரு லீ சியன் யாங்கிற்கு திரு டான் செங் போக் வழங்கினார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தியோங் பாரு ஈரச்சந்தையில் கட்சியின் உறுப்பினர் அட்டையை திரு லீ சியன் யாங்கிற்கு திரு டான் செங் போக் வழங்கினார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியில் லீ சியன் யாங்

பிரதமர் லீ சியன் லூங்கின் சகோதரரான லீ சியன் யாங் திரு டான் செங் போக்கின் சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியில் சேர்ந்துள்ளதாக  இன்று (ஜூன் 24)...