வேட்பாளர்கள்

(இடது மேல்புறத்திலிருந்து கடிகார சுழற்சி முறைப்படி) பிரிகேடியர் ஜெனரல் டெஸ்மண்ட் டான் கோக் மெங், எட்வர்ட் சியா பிங் ஹுய், நாடியா அகமட் சமாடின், ஐவன் லிம் ஷோ சுவான், ஹேனி சோ ஹுய் பின், யிப் ஹோன் வெங், கர்னல் முகமது ஃபாமி அலிமான் and டோன் வீ பூன் ஹோங். படங்கள்: மக்கள் செயல் கட்சி

(இடது மேல்புறத்திலிருந்து கடிகார சுழற்சி முறைப்படி) பிரிகேடியர் ஜெனரல் டெஸ்மண்ட் டான் கோக் மெங், எட்வர்ட் சியா பிங் ஹுய், நாடியா அகமட் சமாடின், ஐவன் லிம் ஷோ சுவான், ஹேனி சோ ஹுய் பின், யிப் ஹோன் வெங், கர்னல் முகமது ஃபாமி அலிமான் and டோன் வீ பூன் ஹோங். படங்கள்: மக்கள் செயல் கட்சி

தனியார், பொதுத் துறைகளைச் சேர்ந்த மக்கள் செயல் கட்சியின் புதிய வேட்பாளர்கள்

கட்சியின் முதல் உதவி பொதுச்செயலாளரான திரு ஹெங் சுவீ கியட், கொவிட்-19 சமூகங்களுக்கு எதிர்பார்த்திரா அழுத்தங்களை அளித்துள்ளது, பொருளியலை  பெரிதும்...