கோ பூன் வான்

மருத்துவமனையில் கண்காணிப்புக்காக தான் தனிமை வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தனக்கு கொவிட்-19 பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் போக்குவரத்து அமைச்சர் கோ பூன் வான் தெரிவித்துள்ளார். படம்: கோ பூன் வான்/ ஃபேஸ்புக்

மருத்துவமனையில் கண்காணிப்புக்காக தான் தனிமை வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தனக்கு கொவிட்-19 பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் போக்குவரத்து அமைச்சர் கோ பூன் வான் தெரிவித்துள்ளார். படம்: கோ பூன் வான்/ ஃபேஸ்புக்

அமைச்சர் கோ பூன் வானுக்கு டெங்கிக் காய்ச்சல்

போக்குவரத்து அமைச்சர் கோ பூன் வானுக்கு டெங்கிக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதை அவருடைய அலுவலகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.  தாம்...

இன்று (ஜூன் 26) கேன்பெரா எம்ஆர்டி நிலையத்தில் ஊழியர்களைப் பார்த்து கையசைத்த திரு கோ பூன் வான். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இன்று (ஜூன் 26) கேன்பெரா எம்ஆர்டி நிலையத்தில் ஊழியர்களைப் பார்த்து கையசைத்த திரு கோ பூன் வான். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கோ பூன் வான் அரசியலிலிருந்து ஓய்வு

போக்குவரத்து அமைச்சர் கோ பூன் வான் தமது 20 ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறார். உள்கட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சருமான 67 வயது...