முரளி பிள்ளை

சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் திரு சீ சூன் ஜுவானுடன்  தேர்தல் களத்தில் மோதும் திரு முரளி, இது ஒரு கடுமையான போட்டியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டார். படம்: சிஎம்ஜி

சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் திரு சீ சூன் ஜுவானுடன்  தேர்தல் களத்தில் மோதும் திரு முரளி, இது ஒரு கடுமையான போட்டியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டார். படம்: சிஎம்ஜி

‘ஒவ்வொரு வாக்குக்காகவும் பாடுபடுவேன்’

வேலையா, குடியிருப்பாளர்களா என வரும்போது குடியிருப்பாளர்களின் தேவைகளுக்கே தாம் முன்னுரிமை அளிப்பதாக புக்கிட் பாத்தோக் தனித் தொகுதியில் போட்டியிடும்...

புக்கிட் பாத்தோக் வட்டாரத்தில் 52 வயது திரு முரளி பிள்ளை நேற்று (ஜூலை 1) தொகுதி உலா வந்தபோது வட்டாரவாசிகளைச் சந்தித்து வாக்குகளைச் சேகரித்தார். படம்: சிஎம்ஜி

புக்கிட் பாத்தோக் வட்டாரத்தில் 52 வயது திரு முரளி பிள்ளை நேற்று (ஜூலை 1) தொகுதி உலா வந்தபோது வட்டாரவாசிகளைச் சந்தித்து வாக்குகளைச் சேகரித்தார். படம்: சிஎம்ஜி

‘கண்ணியமான முறையில் பிரசாரம் செய்ய விரும்புகிறேன்’

பிரசாரக் காலத்தின் தொடக்க நாட்களிலேயே புக்கிட் பாத்தோக் தனித்தொகுதிக்கான தேர்தல் களத்தில் இரு வேட்பாளர்களும் வாய்ச் சண்டையில் இறங்கிவிட்டனர்....

நகர மன்றம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சில குறைபாடுகள் இருந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட புக்கிட் பாத்தோக் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முரளி பிள்ளை, அவை நகர மன்ற செயல் முறையினால் வந்த குறைபாடு அல்ல என்பதை தெரிவித்தார். படம்: சிஎம்ஜி

நகர மன்றம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சில குறைபாடுகள் இருந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட புக்கிட் பாத்தோக் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முரளி பிள்ளை, அவை நகர மன்ற செயல் முறையினால் வந்த குறைபாடு அல்ல என்பதை தெரிவித்தார். படம்: சிஎம்ஜி

‘நகர மன்ற செயல்முறையில் குறைபாடுகள் இல்லை’

புக்கிட் பாத்தோக்கில் பாதுகாப்பு அம்சங்களில் குறைபாடு, மேம்பாட்டுப் பணி திட்டங்களில் தாமதம் போன்ற வி‌ஷயங்களை அங்கு போட்டியிடும் சிங்கப்பூர்...

புக்கிட் பாத்தோக் தனித்தொகுதியில் மக்கள் செயல் கட்சியின் முரளி பிள்ளைக்கு (இடது) எதிராக சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் சீ சூன் ஜுவான் (வலது)போட்டியிடுகிறார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புக்கிட் பாத்தோக் தனித்தொகுதியில் மக்கள் செயல் கட்சியின் முரளி பிள்ளைக்கு (இடது) எதிராக சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் சீ சூன் ஜுவான் (வலது)போட்டியிடுகிறார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புக்கிட் பாத்தோக்கில் முரளி பிள்ளை, சீ சூன் ஜுவான் மீண்டும் போட்டி

புக்கிட் பாத்தோக் தனித்தொகுதியில் மக்கள் செயல் கட்சியின் முரளி பிள்ளைக்கு எதிராக சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் சீ சூன் ஜுவான் போட்டியிடுகிறார்...