சுவரொட்டி

விளக்குக் கம்பத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகள் கிழிந்து தொங்கியபடி இருந்ததையும் சாலையிலும் புல்வெளியிலும் கிடந்ததையும் அந்தப் படங்கள் காட்டின. படங்கள்: டாக்டர் டான் செங் போக்கின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்

விளக்குக் கம்பத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகள் கிழிந்து தொங்கியபடி இருந்ததையும் சாலையிலும் புல்வெளியிலும் கிடந்ததையும் அந்தப் படங்கள் காட்டின. படங்கள்: டாக்டர் டான் செங் போக்கின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்

சுவரொட்டிகள் கிழிப்பு; போலிசில் புகார் அளித்த சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி

சுவா சூ காங் குழுத்தொகுதியில் போட்டியிடும் சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி வேட்பாளர் குழுவின் சுவரொட்டிகள் கிழிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அது குறித்து...