டாக்டர் பால் தம்பையா

 சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் பால் தம்பையாவும் மக்கள் செயல் கட்சி வேட்பாளர் திரு லியாங் கெங் ஹுவாவும் இன்று தொகுதி உலாவின்போது சந்தித்துக்கொண்டனர். அப்போது, இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் இப்படி வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டனர். படம்: திமத்தி டேவிட்

சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் பால் தம்பையாவும் மக்கள் செயல் கட்சி வேட்பாளர் திரு லியாங் கெங் ஹுவாவும் இன்று தொகுதி உலாவின்போது சந்தித்துக்கொண்டனர். அப்போது, இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் இப்படி வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டனர். படம்: திமத்தி டேவிட்

களத்தில் மட்டுமே எதிரிகள்; புக்கிட் பாஞ்சாங் தனித் தொகுதி வேட்பாளர்களின் சந்திப்பு

புக்கிட் பாஞ்சாங் தனித்தொகுதியில் போட்டியிடும் சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் பால் தம்பையாவும் மக்கள் செயல் கட்சி வேட்பாளர் திரு...