மறுஎண்ணிக்கை

வாக்களிப்பு நிறைவுற்றதும் வாக்கு எண்ணும் பணிகள் தொடங்கும்.  கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வாக்களிப்பு நிறைவுற்றதும் வாக்கு எண்ணும் பணிகள் தொடங்கும்.  கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வாக்கு வித்தியாசம் 2%க்கும் குறைவு எனில் மறுஎண்ணிக்கை தானாக நடப்புக்கு வரும்

இந்தப் பொதுத் தேர்தலில், ஒரு தொகுதியில் வேட்பாளர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் 2% அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருந்தால் வாக்குகள் மறுமுறை எண்ணப்பட...