பாலர் பள்ளி

புவாங்கோக் வட்டார பாலர் பள்ளி ஒன்றில் 3 வயதுச் சிறுவன் ஆசிரியர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் மூன்று ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக ‘இசிடிஏ’ எனப்படும் பாலர்பருவ மேம்பாட்டு அமைப்பு கூறியுள்ளது.
இரு புதிய பாலர் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் தாய்மொழிப் பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும்.
கிண்டர்லேண்டின் இரண்டு பாலர் பள்ளி நிலையங்களுக்கு மார்ச் 24ஆம் தேதி காலாவதியான பிறகு ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே உரிமம் நீட்டிக்கப்படும் என்று பாலர் பருவ மேம்பாட்டு அமைப்பு பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி தெரிவித்துள்ளது.
அரசாங்க ஆதரவு பெற்ற பாலர் பள்ளிகளில் குழந்தைகளைச் சேர்க்கும் பெற்றோர் 2025 முதல் குறைந்த கட்டணம் செலுத்துவார்கள்.
சென்ற ஆண்டிறுதிக்குள் கைக்குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்ளப் போதுமான இடங்கள் இல்லாத பாலர்பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்ததாக சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் மசகோஸ் ஸுல்கிஃப்லி செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 6) தெரிவித்தார்.