சிஜக

பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பிய சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் சீ சூன் ஜவான் செய்தது, ‘முறையான அரசியல் அன்று’ என்று அவர் இன்று (ஜூலை 3) செய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பிய சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் சீ சூன் ஜவான் செய்தது, ‘முறையான அரசியல் அன்று’ என்று அவர் இன்று (ஜூலை 3) செய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

துணைப் பிரதமர் ஹெங்: பொய்த்தகவலை பரப்புவது முறையான அரசியல் அல்ல

அனைத்து அரசியல் வேட்பாளர்களுக்கும் நேர்மை மிக முக்கியம் என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் கூறியுள்ளார். பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பிய சிங்கப்பூர்...