சமூகப் பாதுகாப்பு

மக்கள் செயல் கட்சி இன்று காலை ஏற்பாடு செய்த மெய்நிகர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் திரு சான் சுன் சிங் (நடுவில்), என்டியுசி தலைமைச் செயலாளரும் பிரதமர் அலுவலக அமைச்சருமான திரு இங் சீ மெங் (இடது), சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ ஆகியோர் பங்கேற்றுப் பேசினர். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

மக்கள் செயல் கட்சி இன்று காலை ஏற்பாடு செய்த மெய்நிகர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் திரு சான் சுன் சிங் (நடுவில்), என்டியுசி தலைமைச் செயலாளரும் பிரதமர் அலுவலக அமைச்சருமான திரு இங் சீ மெங் (இடது), சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ ஆகியோர் பங்கேற்றுப் பேசினர். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

‘பொருளியல், வேலைகள், சமூக ஆதரவில் அதிக கவனம்’

பொருளியல் ரீதியாக அடுத்த ஆறு முதல் 12 மாதங்கள் சிங்கப்பூருக்குச் சிரமமானதாக இருக்கும் என்றும் ஆயினும் செய்ய வேண்டியவை குறித்து அரசாங்கம் தெளிவாக...