அல்-அன்சார்

பிடோக் நார்த்தில் இருக்கும் அல் அன்சார் பள்ளிவாசலுக்கு, கிருமித்தொற்று கண்ட ஒருவர் ஜூன் 26 முதல் ஜூலை 2 வரையிலான காலகட்டத்தில் 8 தடவை தொழுகைக்காக சென்று வந்ததாக சுகாதார அமைச்சு நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 7) தெரிவித்தது. படம்: SCREENGRAB FROM GOOGLE MAPS

பிடோக் நார்த்தில் இருக்கும் அல் அன்சார் பள்ளிவாசலுக்கு, கிருமித்தொற்று கண்ட ஒருவர் ஜூன் 26 முதல் ஜூலை 2 வரையிலான காலகட்டத்தில் 8 தடவை தொழுகைக்காக சென்று வந்ததாக சுகாதார அமைச்சு நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 7) தெரிவித்தது. படம்: SCREENGRAB FROM GOOGLE MAPS

கிருமித்தொற்று கண்டவர் 8 முறை சென்று வந்த அல்-அன்சார் பள்ளிவாசல் திறக்கப்பட்டது

பிடோக் நார்த்தில் இருக்கும் அல் அன்சார் பள்ளிவாசலுக்கு, கிருமித்தொற்று கண்ட ஒருவர் ஜூன் 26 முதல் ஜூலை 2 வரையிலான காலகட்டத்தில் 8 தடவை தொழுகைக்காக...