100

சிங்கப்பூரில் 100 வயதை எட்டியவர்களில் ஒருவர் திரு காசிம் சுல்தான் (வலது). கடந்த மாதம் 20ஆம் தேதி தமது 100வது பிறந்தநாளை இவர் கொண்டாடினார்.

சிங்கப்பூரில் 100 வயதை எட்டியவர்களில் ஒருவர் திரு காசிம் சுல்தான் (வலது). கடந்த மாதம் 20ஆம் தேதி தமது 100வது பிறந்தநாளை இவர் கொண்டாடினார்.

சிங்கப்பூரில் 100 வயதைக் கடந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பானது

சிங்கப்பூரில் 100 வயது மற்றும் அதற்கும் மேல் வயதுடையவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 700 பேர்...

படங்கள்: GAVIN FOO, TIMOTHY DAVID, DESMOND FOO, ALPHONSUS CHERN, ST FILE

படங்கள்: GAVIN FOO, TIMOTHY DAVID, DESMOND FOO, ALPHONSUS CHERN, ST FILE

சிங்கப்பூர் வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் 100 பேர் வரை அனுமதி

சிங்கப்பூரில் உள்ளூர் கிருமித்தொற்று சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருவதையடுத்து, வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் 100 பேர் வரை இருக்க...

தொழில்நுட்பத்தில் சாதித்து, குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ள நூறு பெண்களின் பட்டியல் முதன்முதலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படம்:  IMDA

தொழில்நுட்பத்தில் சாதித்து, குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ள நூறு பெண்களின் பட்டியல் முதன்முதலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படம்: IMDA

தலைசிறந்த 100 பெண்கள்

தொழில்நுட்பத்தில் சாதித்து, குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ள நூறு பெண்களின் பட்டியல் முதன்முதலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ‘...

விருது பெறும் தாதியர் தங்களது சீருடையில் அணிந்துகொள்ளும் பதக்கத்தையும் $1,000 ரொக்கப் பரிசையும் பெறுவர். படம்: NUHS

விருது பெறும் தாதியர் தங்களது சீருடையில் அணிந்துகொள்ளும் பதக்கத்தையும் $1,000 ரொக்கப் பரிசையும் பெறுவர். படம்: NUHS

செயல்திறன் மிக்க 100 தாதியருக்கு கௌரவ விருது

சிங்கப்பூரில் உள்ள 100 தாதியருக்கு விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது சுகாதார அமைச்சு.  தாதியர் நற்பண்பு விருது மிதமிஞ்சிய செயல்திறனை...