அசார் அசிசான்

தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் அசார் அசிசான், 58,  பதவி விலகியதை ஆணையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. படம்: NST

தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் அசார் அசிசான், 58,  பதவி விலகியதை ஆணையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. படம்: NST

மலேசியாவில் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகல்

தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் அசார் அசிசான், 58,  பதவி விலகியதை ஆணையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அவரது பதவி விலகலை அரசர் ஏற்றுக்கொண்டதாக இன்று வெளியான...