ராஜன் மேனன்

வாக்களிக்க வரிசையில் காத்திருப்போருக்காக தம் வீட்டுக்கு வெளியே தற்காலிக மேடை ஒன்றை அமைத்து அதில் தண்ணீர், பானங்கள், கைச்சுத்திகரிப்பான் போன்றவற்றை அடுக்கி வைத்திருந்தார திரு ராஜன் மேனன். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வாக்களிக்க வரிசையில் காத்திருப்போருக்காக தம் வீட்டுக்கு வெளியே தற்காலிக மேடை ஒன்றை அமைத்து அதில் தண்ணீர், பானங்கள், கைச்சுத்திகரிப்பான் போன்றவற்றை அடுக்கி வைத்திருந்தார திரு ராஜன் மேனன். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வாக்களிக்க காத்திருந்தோருக்கு தாமாக முன்வந்து உதவிய ராஜன் மேனன்

வாக்களிப்பு நிலையத்துக்கு அருகில் குடியிருக்கும் திரு ராஜன் மேனன், வாக்களிக்கக் காத்திருப்போர் தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்திக்கொள்வதற்காக தண்ணீர்,...