தவறான

ஜூலை 10 அன்று ஒரே நாளில் அமெரிக்காவில் 69,070 சம்பவங்கள் பதிவாகின. அமெரிக்காவில் தினசரி பதிவான சம்பவங்களின் எண்ணிக்கையில் இது ஆக அதிகம். படம்: ஏஎஃப்பி

ஜூலை 10 அன்று ஒரே நாளில் அமெரிக்காவில் 69,070 சம்பவங்கள் பதிவாகின. அமெரிக்காவில் தினசரி பதிவான சம்பவங்களின் எண்ணிக்கையில் இது ஆக அதிகம். படம்: ஏஎஃப்பி

கொவிட்-19: ஐந்து நாட்களில் 1 மில்லியன் சம்பவங்கள்; பல நாடுகள் தவறான முறையில் கையாள்வதாகக் கவலை

கொவிட்-19 நெருக்கடியைச் சமாளிப்பதன் தொடர்பில் நிறைய நாடுகள் தவறான வழியைக் கையாள்வதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ளது.  இதனால் நிலைமை...