ஈயம்

சுமார் 800 மில்லியன் பிள்ளைகளின் ரத்தத்தில் டெசிலிட்டருக்கு, குறைந்தபட்சம் 5 மைக்ரோகிராம் அளவிலான ஈயம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: ஏஎஃப்பி

சுமார் 800 மில்லியன் பிள்ளைகளின் ரத்தத்தில் டெசிலிட்டருக்கு, குறைந்தபட்சம் 5 மைக்ரோகிராம் அளவிலான ஈயம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: ஏஎஃப்பி

3ல் ஒரு சிறுவரின் ரத்தத்தில் அபாயகரமன அளவுக்கு ஈயம்; கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படுமென எச்சரிக்கை

உலக அளவில் மூன்றில் ஒரு குழந்தையின் ரத்தத்தில் ‘லெட்’ எனப்படும் ஈயத்தின் அளவு அபாயகரமான அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பதாக ஆய்வு முடிவு ஒன்று...