அப்துல்லா அகமது படாவி

உடல்நலமில்லாத காரணத்தால் அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியான தகவலை அது மறுத்துள்ளது. படம்: ABDULLAH BADAWI/FACEBOOK

உடல்நலமில்லாத காரணத்தால் அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியான தகவலை அது மறுத்துள்ளது. படம்: ABDULLAH BADAWI/FACEBOOK

'மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் அப்துல்லா அகமது படாவி நலமாக இருக்கிறார்'

மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் அப்துல்லா அகமது படாவி உயிருடனும் நலமுடன் இருப்பதாக அவரது நிர்வாகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. உடல்நலமில்லாத காரணத்தால் அவர்...