போக்குவரத்து சமிக்ஞை விளக்கு

மும்பையில் 100க்கு மேற்பட்ட பச்சை, சிவப்பு நிற போக்குவரத்து சமிக்ஞை விளக்குகளில் ஆண் உருவத்துக்குப் பதிலாக பெண் உருவம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. படம்:  AADITYA THACKERAY/TWITTER

மும்பையில் 100க்கு மேற்பட்ட பச்சை, சிவப்பு நிற போக்குவரத்து சமிக்ஞை விளக்குகளில் ஆண் உருவத்துக்குப் பதிலாக பெண் உருவம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. படம்: AADITYA THACKERAY/TWITTER

போக்குவரத்து சமிக்ஞை விளக்குகளில் பெண் உருவம்; முதன்முதலாக அறிமுகப்படுத்தியது மும்பை

உலக அளவில் போக்குவரத்து சமிக்ஞை விளக்குகளில் ஆண்களின் உருவமே காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்தியாவின் மும்பையில் முதன் முறையாக  பெண்...