#கொவிட்-19 #ஈரச்சந்தை

சிங்கப்பூரின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரபல ஈரச்சந்தை. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரபல ஈரச்சந்தை. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

நான்கு பிரபல ஈரச்சந்தைகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவுள்ளன

இங்குள்ள நான்கு பிரபலமான ஈரச்சந்தைகளில் வாரநாட்களன்று மக்கள் கூட்டம் குறைந்து காணப்படுவதை அடுத்து இவ்விடங்களுக்குள் நுழைவதற்கான கட்டுப்பாடுகள் நாளை...