30

கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் தென்படாத வெளிநாட்டு ஊழியர்களை முன்னதாகவே கண்டுபிடித்து தனிமைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக மனிதவள அமைச்சும் சுகாதார ...
கொரோனா கிருமிப் பரவலுக்கு 20, 30, 40 வயதுகளில் இருப்பவர்கள் காரணமாக இருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் கவலை தெரிவித்துள்ளது. அவர்களில் பலர் தங்களுக்கு ...