கடற்கரை

செந்தோசா தீவில் உள்ள மூன்று கடற்கரைகளில் ஒன்றான சிலோசோ கடற்கரை, உலகின் சிறந்த கடற்கரைகள் பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களுக்குள் வந்துள்ளது.
வாஷிங்டன்: கடற்கரை மணலில் குழி ஒன்றைத் தோண்டி விளையாடிக்கொண்டிருந்த 5 வயது சிறுமி, அந்த மணல் திடீரெனச் சரிந்து அதில் மூடப்பட்டதால் உயிரிழந்தார்.
குடும்பத்தோடு விடுமுறையைச் செலவிட திரு ஐசெக் கெல்வின் டான் லீ தொங், 49, ஜோகூர் கடற்கரை நகரத்திற்குச் சென்றிருந்தார். 
ஆண்டிறுதி விடுமுறையை மகிழ்வுடன் கொண்டாட டெசாரு கடற்கரை தினசரி சிறப்புப் படகுச் சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது.
வெலிங்டன்: பழங்குடியினர் பாரம்பரியமாக குழிகளைத் தோண்டிதான் இறைச்சி, காய்கறிகளைச் சமைப்பார்கள்.