தற்காப்பு

சிங்­கப்­பூ­ரும் புரு­ணை­யும் தங்­க­ளுக்­கி­டை­யி­லான வலு­வான இரு­த­ரப்பு தற்­காப்பு ஒத்­து­ழைப்­புக்­குத் தங்­கள் கடப்­பாட்டை நேற்று மறு­வு­று­திப்­ப­டுத்­திக்­கொண்­டன. படம்: சிங்கப்பூர் தற்காப்பு அமைச்சு

சிங்­கப்­பூ­ரும் புரு­ணை­யும் தங்­க­ளுக்­கி­டை­யி­லான வலு­வான இரு­த­ரப்பு தற்­காப்பு ஒத்­து­ழைப்­புக்­குத் தங்­கள் கடப்­பாட்டை நேற்று மறு­வு­று­திப்­ப­டுத்­திக்­கொண்­டன. படம்: சிங்கப்பூர் தற்காப்பு அமைச்சு

சிங்கப்பூர்-புருணை: வலுவான இருதரப்பு தற்காப்பு ஒத்துழைப்பு

சிங்­கப்­பூ­ரும் புரு­ணை­யும் தங்­க­ளுக்­கி­டை­யி­லான வலு­வான இரு­த­ரப்பு தற்­காப்பு ஒத்...

படம்: தற்காப்பு அமைச்சு

படம்: தற்காப்பு அமைச்சு

வலுவான தற்காப்பு உறவை மறுஉறுதி செய்துகொண்ட சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா

தற்போதைய கொவிட்-19 சூழலில் சிங்கப்பூரும் அமெரிக்காவும் தங்களின் வலுவான தற்காப்பு உறவை மறுஉறுதிப்படுத்தி கொண்டுள்ளன. நேற்று நடைபெற்ற இணையச்...