சில்வியா

படங்கள்: GOV.SG, ST FILE

படங்கள்: GOV.SG, ST FILE

பார்தி லியானியின் வழக்கு: நாடாளுமன்றத்தில் பேச சில்வியா லிம் விண்ணப்பம்

குற்றவியல் நீதி அமைப்பில் நியாயம் தொடர்பான விவகாரம் பற்றி அடுத்த மாதம் கூடவுள்ள நாடாளுமன்றத்தில் பேச பாட்டாளிக் கட்சித் தலைவர் திருவாட்டி சில்வியா...

வெவ்­வேறு இன அடிப்­ப­டை­யி­லான கொள்­கை­க­ளுக்கு வெளிப்படையான மறு­ஆய்வு தேவை என அல்­ஜு­னிட் குழுத்­தொ­குதி உறுப்­பி­ன­ரும் பாட்­டா­ளிக் கட்­சித் தலை­வ­ரு­மான சில்­வியா லிம் கேட்­டுக்­கொண்­டார். படம்: GOV.SG

வெவ்­வேறு இன அடிப்­ப­டை­யி­லான கொள்­கை­க­ளுக்கு வெளிப்படையான மறு­ஆய்வு தேவை என அல்­ஜு­னிட் குழுத்­தொ­குதி உறுப்­பி­ன­ரும் பாட்­டா­ளிக் கட்­சித் தலை­வ­ரு­மான சில்­வியா லிம் கேட்­டுக்­கொண்­டார். படம்: GOV.SG

இன அடிப்படையிலான கொள்கைகளை மறுஆய்வு செய்ய எதிர்க்கட்சி கோரிக்கை

வெவ்­வேறு இன அடிப்­ப­டை­யி­லான கொள்­கை­க­ளுக்கு வெளிப்படையான மறு­ஆய்வு தேவை என அல்­ஜு­னிட் குழுத்­தொ...