பல்மருத்துவர்

சிறையிலிருந்து திரும்பிய பிறகு பல்மருத்துவர் டேனியல் லியூ யாவோசியாங் பல்மருத்துவராகப் பணியைத் தொடங்க இயலாது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிறையிலிருந்து திரும்பிய பிறகு பல்மருத்துவர் டேனியல் லியூ யாவோசியாங் பல்மருத்துவராகப் பணியைத் தொடங்க இயலாது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மெடிசேவ் மோசடி: பல்மருத்துவப் பதிவேட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ட 2வது பல்மருத்துவர்

மெடிசேவ் மோசடியின் தொடர்பில் சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வரும் பல்மருத்துவர் டேனியல் லியூ யாவோசியாங், பல்மருத்துவர்களுக்கான அதிகாரபூர்வ...