ஓரிகன்

‘எல்மெடா’ தீக்கு 600க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இரையாகிவிட்டன. படம்: ஏஎஃப்பி

‘எல்மெடா’ தீக்கு 600க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இரையாகிவிட்டன. படம்: ஏஎஃப்பி

‘எல்மெடா’ தீயில் பொசுங்கிய வீடுகள்

தெற்கு ஓரிகனில் பரவும் கட்டுக்கடங்கா தீயில் அப்பகுதியில் 600க்கு மேற்பட்ட வீடுகள் எரிந்து நாசமாகின. ஆயிரக்கணக்கானோர் அந்தப் பகுதிகளிலிருந்து...