சிறைப்படுத்தல்

இந்தியாவைச் சேர்ந்த 3 வெளிநாட்டு ஊழியர்களை 40 நாட்களுக்கு சட்டவிரோதமாக சிறை வைத்த ஷான் பாங் டோங் ஹெங் எனும்  ஆடவருக்கு $9,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இந்தியாவைச் சேர்ந்த 3 வெளிநாட்டு ஊழியர்களை 40 நாட்களுக்கு சட்டவிரோதமாக சிறை வைத்த ஷான் பாங் டோங் ஹெங் எனும்  ஆடவருக்கு $9,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

3 வெளிநாட்டு ஊழியர்களை 40 நாள்கள் முறையின்றி சிறை வைத்ததற்காக நிறுவன மேலாளருக்கு $9,000 அபராதம்

சிங்கப்பூரில் பணியாற்றும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த 3 வெளிநாட்டு ஊழியர்களை 40 நாட்களுக்கு சட்டவிரோதமாக சிறை வைத்த ஷான் பாங் டோங் ஹெங் எனும்  ஆடவருக்கு...