மகிழ் உலா

ஒரு விமான நிலையத்தில் இருந்து கிளம்பி, வானில் வட்டமடித்தபின், மீண்டும் அதே விமான நிலையத்தில் இறங்கும் ‘மகிழ்உலா’ விமான சேவை ஆசியாவில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. படம்:  UNSPLASH

ஒரு விமான நிலையத்தில் இருந்து கிளம்பி, வானில் வட்டமடித்தபின், மீண்டும் அதே விமான நிலையத்தில் இறங்கும் ‘மகிழ்உலா’ விமான சேவை ஆசியாவில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. படம்: UNSPLASH

ஆசிய நாடுகளில் மகிழ்உலா விமானங்களுக்கு பெரும் வரவேற்பு

விமானத்தில் இருந்தபடி ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ளடங்கிய பகுதியான ‘அவுட்பேக்’, ‘கிரேட் பேரியர்’ பாறைத்திட்டுகளைக் கண்டுகளிக்கும்...