ஸ்கூலிங்

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஒலிம்பிக்: அரையிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற தவறினார் ஸ்கூலிங்

 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளின் ஆண்கள் 100 மீட்டர் வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி நீச்சல் போட்டியின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறத் தவறியுள்ளார்...

தங்கத்தைத் தக்கவைக்கும் முயற்சியில் ஸ்கூலிங்

2016 ஒலிம்பிக்கில் சிங்கப்பூருக்கு முதன்முறையாகத் தங்கம் வென்று தந்த ஜோசப் ஸ்கூலிங், 100 மீட்டர் வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி நீச்சலில் தங்கத்தைத்...

ஜோசஃப் ஸ்கூலிங். படம்: சாவ்பாவ்

ஜோசஃப் ஸ்கூலிங். படம்: சாவ்பாவ்

ஒலிம்பிக்: ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் தகுதிபெறவில்லை

100 மீட்டர் எதேச்சை பாணி நீச்சல் போட்டியின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறத் தவறியுள்ளார் ஜோசஃப் ஸ்கூலிங்.  தகுதிச் சுற்றில் ஆறாவதாக வந்த...

படம்: JOSEPH SCHOOLING/INSTAGRAM

படம்: JOSEPH SCHOOLING/INSTAGRAM

பயிற்சிக்காக அமெரிக்கா திரும்பும் ஸ்கூலிங்

உள்ளூர் நீச்சல் வீரர் ஜோசப் ஸ்கூலிங் பயிற்சிக்காக மீண்டும் அமெரிக்கா திரும்பவிருக்கிறார். அவர் இவ்வாண்டு பிப்ரவரியில் அவரது முன்னாள்...