அண்டைவீட்டார் ஒருவரின் வழிபாட்டிற்கு இடையூறு விளைவிக்கும் விதமாக மாது ஒருவர் வேண்டுமென்றே மணியடித்த சம்பவம் குறித்து போலிஸ் விசாரணை மேற்கொண்டு ...
சிங்கப்பூரில் உள்ளூர் கிருமித்தொற்று சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருவதையடுத்து, வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் 100 பேர் வரை இருக்க ...