செங்கல்பட்டு: தெருவில் கழிவுநீர் தேங்கியிருந்ததால் பெண் பார்க்க வந்த மாப்பிள்ளை வீட்டார், பெண் வேண்டாம் என்று நிராகரித்துச் சென்றுள்ளனர். இந்தச் ...